Voorwaarden bij het gebruik van beelden van Holland in Pixels.

Gebruiker is altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor veranderingen of uitsneden die hij aan de
beelden geeft. De Gebruiker is gerechtigd de beelden te bewerken en bij te snijden, mits daarbij
onderstaande voorwaarden in acht genomen worden.
 • In verband met het auteursrecht mogen kunst (o.a. sculpturen) en gebouwen (moderne architectuur)
  in de regel alleen worden afgebeeld als ze worden getoond in de omgeving waarin ze staan.
  Men mag deze onderwerpen dus niet geheel isoleren mbv een beeldbewerkingsprogramma.

 • Bij Commercieel gebruik: bij beelden waarop mensen in de achtergrond of in een menigte staan
  afgebeeld, is het niet toegestaan personen hieruit sterk te vergroten, hen geïsoleerd weer te geven
  of op andere wijze de nadruk te leggen op individuele personen. Ook het bijsnijden van dergelijke
  beelden, waardoor enkele personen i.p.v de groep hoofdonderwerp van het beeld worden, is niet toegestaan.

 • Bij Commercieel gebruik: bij beelden waarop gebouwen, bruggen of logo's in de achtergrond staan,
  is het niet toegestaan deze zaken geïsoleerd weer te geven. Ook het bijsnijden van dergelijke
  beelden, waardoor deze zaken hoofdonderwerp van betreffende beelden worden, is niet toegestaan.

 • Als personen herkenbaar zijn afgebeeld, mag het beeld nooit op zodanige wijze gebruikt worden dat
  die personen daardoor op enigerlei wijze in verlegenheid gebracht kunnen worden.

 • Holland in Pixels heeft ten allen tijde het recht om de Voorwaarden aan te passen.

Neem bij vragen contact op met Holland in Pixels.
info@hollandinpixels.nl
06-3631321